Urmatoarele servicii si tratamente sunt decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in cadrul Nova Vita Hospital Laborator de analize medicale
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
    Hematologie                                     
1. 2.6001 Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite 5,62
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
8. 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9. 2.6102 APTT 12,3
10. 2.6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
    Biochimie – serică şi urinară                         
11. 2.1002 Proteine totale serice*1) 7,04
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,2
13. 2.10063 Feritină serică    *1) 40.00
14. 2.1011 Uree serică*1) 5,86
15. 2.1012 Acid uric seric*1) 5,86
16. 2.1014 Creatinină serică*1), **) 5,92
17. 2.1015 Bilirubină totală*1) 5,86
18. 2.1016 Bilirubină directă*1) 5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2.10303 Colesterol seric total*1) 5,74
21. 2.10304 HDL colesterol*1) 8,19
22. 2.10305 LDL colesterol*1) 7,69
23. 2.10306 Trigliceride serice*1) 7,04
24. 2.10402 TGP*1) 5,86
25. 2.10403 TGO*1) 5,83
26. 2.10404 Creatinkinaza CK 10.00
27. 2.10406 Gama GT   *1) 7,99
28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
29. 2.10500 Sodiu seric*1) 10.00
30. 2.10501 Potasiu seric*1) 11.00
31. 2.10503 Calciu seric total*1) 5,37
32. 2.10504 Calciu ionic seric*1) 7,88
33. 2.10505 Magneziemie*1) 5,37
34. 2.10506 Sideremie*1) 7,1
35. 2.10507 Fosfor (fosfat seric)  *9) 13.00
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34
37. 2.2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37
38. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22.00
39. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,37
40. 2.2623 Creatinină urinară *8) 8,00
    Imunologie                                   
41. 2.2500 TSH*1) 20,50
42. 2.2502 FT4*1) 20,83
43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 43,00
44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82
46. 2.2514 Cortizol 27,87
47. 2.2521 Testosteron 30,10
48. 2.2522 Estradiol 23,82
49. 2.2523 Progesteron 25,31
50. 2.2525 Prolactină 25,31
51. 2.327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
52. 2.327092 Ag HBs*1) 31,15
53. 2.327093 Anticorpi Anti HCV *1) 64,90
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 33,29
55. 2.40000  ASLO*1) 11,48
56. 2.40010  VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
57. 2.40013  Confirmare TPHA*4) 12,29
58. 2.40203  Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59. 2.430011 Complement seric C3 10,84
60. 2.430012 Complement seric C4 10,84
61. 2.43010 IgG seric 14,77
62. 2.43011 IgA seric 14,77
63. 2.43012 IgM seric 15,10
64. 2.43014 IgE seric 14,29
65. 2.40053 Proteina C reactivă*1) 10,67
66. 2.43040 Factor reumatoid 9,34
67. 2.43044 ATPO 39,00
68. 2.43135 PSA*1) 23,07
69. 2.43136 free PSA*6) 23,61
    Microbiologie                                   
Exudat faringian                                                            
70. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
71. 2.50102 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
Examen urină                                                                 
72. 2.3100 Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
Examene materii fecale                                                      
73. 2.3062 Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 12,46
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
Examene din secreţii vaginale                                               
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1) 15,29
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
Examene din secreţii uretrale                                                
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi  colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
Examene din secreţii otice                                                  
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic  nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1) 15,29
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
Examene din secreţii nazale                                                 
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
Examene din secreţii conjunctivale
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană   *1) 15,29
86. 250110 Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
Examene din colecţie purulentă                                              
87. 25032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice          
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55
Imagistica Medicala
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară 
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară  Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
 I. Radiologie – Imagistică medicală                                          
    A. Investigaţii convenţionale                                            
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante 
1 Examen radiologic cranian standard*1) 18
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 30
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
4 Radiografie de membre*1):
     a) Braţ 35
     b) Cot 35
     c) Antebraţ 35
     d) Pumn 35
     e) Mână 35
     f) Şold 35
     g) Coapsă 35
     h) Genunchi 35
     i) Gambă 35
     j) Gleznă 35
     k) Picior 35
     l) Calcaneu 35
5. Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
6. Examen radiologic centură scapulară*1) 23
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 35
8. Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 32
10. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 32
11. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) 56
12. Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1) 82
13. Examen radiologic colon dublu contrast 100
14. Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 70
15. Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast 220
16. Cistografie de reflux cu substanţă de contrast 250
18. Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast 250
19. Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast 250
20. Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast 280
21. Radiografie retroalveolară 15
22. Radiografie panoramică 30
    B. Investigaţii de înaltă performanţă                                    
CT craniu nativ 120
24. CT buco-maxilo-facial nativ 150
25. CT regiune gât nativ 130
26. CT regiune toracică nativ 175
27. CT abdomen nativ 175
28. CT pelvis nativ 175
29. CT coloană vertebrală nativ/segment 60
30. CT membre nativ/membru 60
31. CT mastoidă 150
32. CT sinusuri 150
33. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
34. CT hipofiză cu substanţă de contrast 375
35. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400
36. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
37. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
38. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
39. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
40. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
41. CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru 180
42. CT ureche internă 375
43. Uro CT 400
44. Angiografie CT membre 400
45. Angiografie CT craniu 400
46. Angiografie CT regiune cervicală 400
47. Angiografie CT torace 400
48. Angiografie CT abdomen 400
49. Angiografie CT pelvis 400
50. Angiocoronarografie CT 700
51. RMN cranio-cerebral nativ 450
52. RMN sinusuri 450
53. RMN torace nativ 450
54. RMN gât nativ 450
55. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ 450
56. RMN abdominal nativ 450
57. RMN pelvin nativ 450
58. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
59. RMN umăr nativ 450
60. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
61. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 700
62. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 700
63. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 700
64. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 700
65. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
66. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
67. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700
68. RMN cord nativ 450
69. RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast 700
70. RMN hipofiză cu substanţă de contrast 700
71. Uro RMN cu substanţă de contrast 850
72. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 400
73. Angiografia RMN artere renale sau aorta 400
74. Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
75. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 400
76. RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 800
77. Colangio RMN 300
78. RMN sâni nativ 450
79. RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 700
Servicii/proceduri in ambulator (doar pentru specialitatea ORL) 
Denumire serviciu medical Număr puncte 
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17,25
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale 11,5
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani 13,5
foniatrie ORL
audiogramă*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. ORL
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) ORL
tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; ORL
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL
tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL
extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare ORL
toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL
infiltraţii nervoase regionale ORL
Specialitati decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu tarif pe zi de spitalizare
Specialitate Tarif decontat
Recuperare neurologica 283.03 lei/zi
Recuperare medicala 202.11 lei/zi
Medicina interna 198.29 lei/zi
Ingrijiri paliative 235.62 lei/zi
Specialitati decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu tarif pe caz rezolvat
Specialitate Tarif decontat
Obstetrica fiziologica 1.2692 x 1475 lei (TCP)
Neonatologie
Chirurgie generala
Chirurgie ginecologie
Chirurgie ortopedie
Chirurgie urologie
Chirurgie ORL
Cardiologie interventionala
Cazuri/Proceduri decontate in spitalizare de zi
NR. Sectia/Tip de serviciu medical Cod diagnostic/procedura Tarif/caz rezolvat estimat
  CHIRURGIE GENERALA
1 Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al trunchiului D17.1 225.87
2 Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) D50.0 335.03
3 Alte anemii prin carenta de fier D50.8 532.02
4 Anemia prin carenta de fier, nespecificata D50.9 340.34
5 Gusa multinodulara netoxica E04.2 340.34
6 Tiroidita autoimuna E06.3 316.99
7 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie I83.9 383.92
8 Colecistita cronica K81.1 339.14
9 Alte colecistite K81.8 290.90
10 Alte boli specificate ale vezicii biliare K82.8 263.17
11 Sindroame dupa chirurgia gastrica K91.1 285.59
12 Unghia incarnata L60.0 297.32
13 Ganglioni limfatici mariti localizati R59.0 512.98
14 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei S61.0 246.68
15 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii S61.88 245.74
16 Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta I70.21 273.62
17 Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata I80.3 383.92
18 Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare I83.0 383.92
19 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) I87.2 383.92
18 Biopsie ganglioni laterocervicali si supraclaviculari I00601 416.26
21 Excizia leziunilor sanului Q00501 413.52
22 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
23 Colecistectomia laparoscopica J10102 1,050.94
24 Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic J10104 1,050.94
25 Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopica J10105 1,050.94
26 Hemoroidectomia J08504 631.35
27 Cura chirurgicala a herniei inghinale unilaterale J12603 589.67
28 Cura chirurgicala a herniei inghinale bilaterale J12604 589.67
29 Injectari multiple cu substante sclerozante la nivelul venelor varicoase H12002 808.68
30 Intreruperea jonctiunii safeno-femurala varicoasa H12501 808.68
31 Intreruperea jonctiunii safeno-poplitee varicoasa H12502 808.68
32 Intreruperea jonctiunilor safeno -femurala si safeno-poplitee varicoase H12503 808.68
33 Intreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase H12601 808.68
34 Intreruperea subfasciala a uneia sau mai multor vene perforante  varicoase H12602 808.68
35 Debridarea excizionala a partilor moi O19301 649.77
36 Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat P02201 649.77
37 Biopsia tegumentului si tesutului subcutanat P01701 609.55
38 Incizia si drenajul hematomului tegumentar si al tesutului subcutanat P00701 519.43
39 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 519.43
40 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 519.43
41 Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat in alte zone P01901 555.80
42 Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie P00601 454.09
43 Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat in alte zone implicand si tesuturile profunde P02902 555.80
44 Rezectia partiala a unghiei incarnate P02504 283.18
45 Terapia chirurgicala a varicocelului L02801 808.68
46 Orhidectomia unilaterala (excizia testicolului) L02501 480.31
47 Orhidectomia bilaterala (excizia testicolelor) L02502 480.31
48 Excizia spermatocelului, unilateral L02303 480.31
49 Excizia spermatocelului, bilateral L02304 480.31
50 Terapia chirurgicala a hidrocelului L02301 480.31
51 Paroditectomia E02805 589.67
52 Terapia chirurgicala a apendicitei cronice J07002 742.92
53 Terapia chirurgicala a fisurii perianale J08101 500.00
54 Terapia chirurgicala a fisurii perianale J08102 500.00
55 Terapia chirurgicala a tumorilor de perete abdominal sau ombilic J12401 300.00
56 Terapia chirurgicala a granulomului ombilical J12507 300.00
57 Hernia ombilicala J12801 589.67
58 Hernia epigastrica J12802 589.67
59 Eventratie postoperatorie J12903 589.67
ORTOPEDIE
1 Coxartroza nespecificata M16.9 196.79
2 Gonartroza nespecificata M17.9 202.45
3 Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie M51.2 313.33
4 Lumbago cu sciatica M54.4 347.28
5 Dorsalgie joasa M54.5 378.19
6 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei S61.0 246.68
7 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii S61.88 245.74
8 Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare nespecificata Z50.9 331.17
9 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
10 Artroscopia genunchiului O13205 439.53
11 Meniscectomie artroscopica a genunchiului O13404 371.57
12 Indepartarea de brosa, surub sau fir metalic, neclasificata in alta parte O18104 492.38
13 Indepartarea de placa, tija sau cui, neclasificata in alta parte O18106 492.38
14 Reparatia diformitatii piciorului O20404 1,421.61
15 Decompresia endoscopica a tunelului carpian A07402 674.75
16 Decompresia tunelului carpian A07403 674.75
17 Excizia chistului Baker O13601 682.96
18 Fasciotomia subcutanata pentru maladia Dupuytren O07302 674.75
19 Fasciectomia palmara pentru contractura Dupuytren O08001 674.75
18 Reconstructia artroscopica a ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului O15303 855.88
19 Reconstructia ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului O15304 855.88
20 Debridarea excizionala a partilor moi O19301 649.77
21 Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat P02201 649.77
22 Aplicarea dispozitivului de fixare externa neclasificata altundeva O17801 965.45
23 Biopsia tegumentului si tesutului subcutanat P01701 609.55
24 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00701 519.43
25 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 519.43
26 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 519.43
27 Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat P01901 555.80
28 Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie P00601 454.09
29 Indepartarea dispozitivului de fixare externa O18108 379.98
CHIRURGIE GINECOLOGIE
1 Cistita acuta N30.0 221.39
2 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata N39.0 213.11
3 Boala inflamatorie pelviana feminina, nespecificata N73.9 138.35
4 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat N92.0 332.24
5 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat N92.1 233.25
6 Sangerari excesive in perioada de premenopauza N92.4 323.27
7 Alte sangerari anormale specificate ale uterului si vaginului N93.8 389.85
8 Sangerari postmenopauza N95.0 311.36
9 Avort fals O02.1 97.77
10 Avort spontan incomplet, fara complicatii O03.4 98.84
11 Edem gestational O12.0 198.65
12 Hiperemeza gravidica usoara O21.0 125.86
13 Infectiile vezicii urinare in sarcina O23.1 127.48
14 Ingrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterina datorita unei interventii chirurgicale anterioare O34.2 464.82
15 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 134.41
16 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
17 Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02601 390.76
18 Curetajul uterin fara dilatare M02602 390.76
19 Dilatarea si curetajul [D&C] dupa avort sau pentru intrerupere de sarcina M02801 219.55
18 Curetajul aspirativ al cavitatii uterine M02802 219.55
19 Polipectomia la nivelul colului uterin M03702 390.76
20 Chiuretaj cu biopsia de endometru M02501 444.84
21 Chiuretaj cu biopsia de col uterin M03701 444.84
CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA
1 Alte forme de angina pectorala (fara coronarografie) I20.8 273.62
2 Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronariene native I25.11 322.40
3 Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata, fara coronarografie I25.9 302.74
4 Insuficienta mitrala (valva) (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I34.0 379.67
5 Stenoza (valva) aortica (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I35.0 400.68
6 Insuficienta (valva) aortica (* fara coronarografie, fara indicatie de interventie chirurgicala) I35.1 381.12
7 Ateroscleroza cerebrala I67.2 322.40
8 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie I83.9 383.92
9 Cardiomiopatie ischemica I25.5 273.62
10 Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare I83.0 383.92
11 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) I87.2 383.92
12 Coronarografie H06801 1,050.94
13 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
UROLOGIE
1 Cistita acuta N30.0 221.39
2 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata N39.0 213.11
3 Hipertrofia preputului, fimoza, parafimoza N47 229.22
4 Amplasarea si ajustarea unei proteze urinare Z46.6 127.48
5 Circumcizia la barbat L03702 193.54
6 Reducerea parafimozei L04101 193.54
7 Biopsia leziunii peniene L03701 538.48
8 Terapia chirurgicala a varicocelului L02801 808.68
9 Orhidectomia unilaterala (excizia testicolului) L02501 480.31
10 Orhidectomia bilaterala (excizia testicolelor) L02502 480.31
11 Excizia spermatocelului unilateral L02303 480.31
12 Excizia spermatocelului bilateral L02304 480.31
13 Terapia chirurgicala a hidrocelului L02301 480.31
14 Biopsia transrectala (cu ac de biopsie) a prostatei L00404 538.48
15 Rezectia endoscopica a leziunii prostatice L00302 480.31
16 Rezectia endoscopica transuretrala a prostatei L00601 742.92
17 Uretrotomia optica interna pentru stricturi uretrale K07505 480.31
18 Distrugerea endoscopica a verucilor uretrale K07602 480.31
19 Rezectia endoscopica vezicala K06001 480.31
20 Extragerea endoscopica a litiazei vezicale K05604 480.31
21 Cistostomia percutana cu insertia percutana a cateterului suprapubic K05303 259.72
22 Cistoscopia K04901 297.50
23 Rezectia endoscopica a ureterocelului K03801 480.31
24 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
ORL
1 Infectia bacteriana, nespecificata A49.9 304.46
2 Rino-faringita acuta (guturaiul comun) (*pentru copii 0-5 ani) J00 167.15
3 Faringita acuta nespecificata(*pentru copii 0-5 ani) J02.9 163.63
4 Amigdalita acuta, nespecificata J03.9 165.12
5 Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple J06.8 171.71
6 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate J06.9 163.56
7 Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita K21.9 230.01
8 Miringotomia cu insertie de tub, unilateral D01003 283.18
9 Miringotomia cu insertie de tub, bilateral D01004 283.18
10 Tonsilectomia fara adenoidectomie E04301 589.67
11 Tonsilectomia cu adenoidectomie E04302 589.67
12 Rinoplastie implicand corectia cartilajului P07001 742.92
13 Rinoplastie implicand corectarea conturului osos P07002 742.92
14 Rinoplastie totala P07003 742.92
15 Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasa septala sau nazala P07004 742.92
16 Rinoplastie folosind grefa de os nazal P07005 742.92
17 Rinoplastie cu grefa de os nazal si cartilaj septal/nazal P07006 742.92
18 Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de la zona donatoare de la distanta P07007 742.92
19 Rinoplastia folosind grefa osoasa din zona donatoare de la distanta P07008 742.92
20 Rinoplastia folosind os si cartilaj ca grefa de la zona donatoare de la distanta P07009 742.92
21 Biopsie ganglioni laterocervicali si supraclaviculari I00601 416.26
22 Adenoidectomia fara tonsilectomie E04303 589.67
23 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 519.43
24 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 519.43
25 Examinare fibroscopica a faringelui E04701 444.84
26 Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat P01901 555.80
27 Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie P00601 454.09
28 Electroterapia leziunilor tegumentare leziuni multiple/leziune unica P01309 273.03
29 Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat in alte zone implicand si tesuturile profunde P02902 555.80
30 Septoplastia E01003 742.92
31 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01601 742.92
32 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01602 742.92
33 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01603 742.92
34 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01604 742.92
35 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E00801 742.92
36 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01805 589.67
37 Chirurgia ronhopatiei cronice E03601 500.00
38 Timpanoplastia tip I D01401 742.92
39 Timpanoplastia tip I D01402 742.92
40 Cura chirurgicala a tumorilor benigne ale laringelui G00402 742.92
41 Debridarea excizionala a partilor moi O19301 649.77
42 Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat P02201 649.77
43 Incizia si drenajul hematomului tegumentar si al tesutului subcutanat P00701 519.43
44 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 519.43
45 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 519.43
46 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
MEDICINA INTERNA
1 Infectia intestinala bacteriana, nespecificata A04.9 304.46
2 Infectia intestinala virala, nespecificata A08.4 241.74
3 Diareea si gastro-enterita probabil infectioase A09 255.40
4 Infectia bacteriana, nespecificata A49.9 304.46
5 Alte anemii prin carenta de fier D50.8 532.02
6 Anemia prin carenta de fier, nespecificata D50.9 340.34
7 Gusa multinodulara netoxica E04.2 340.34
8 Tiroidita autoimuna E06.3 316.99
9 Diabet mellitus(zaharat) tip 1 cu control slab E10.65 303.12
10 Diabet mellitus(zaharat) tip 2 fara complicatii E11.9 305.81
11 Malnutritia proteino-energetica moderata E44.0 362.46
12 Obezitate datorita unui exces caloric E66.0 305.19
13 Tulburare anxioasa si depresiva mixta F41.2 297.53
14 Tulburare de apetit, nespecificata F50.9 297.53
15 Sindrom vertebro bazilar G45.0 227.98
16 Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronariene native I25.11 322.40
17 Cardiopatia ischemica cronica nespecificata fara coronarografie I25.9 302.74
18 Insuficienta mitrala (valva) (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I34.0 379.67
19 Stenoza (valva) aortica (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I35.0 400.68
20 Ateroscleroza cerebrala I67.2 322.40
21 Alte boli cerebrovasculare specificate I67.8 322.40
22 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie I83.9 383.92
23 Amigdalita acuta, nespecificata J03.9 165.12
24 Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple J06.8 171.71
25 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate J06.9 163.56
26 Pneumonia virala, nespecificata J12.9 372.77
27 Alte pneumonii bacteriene J15.8 398.65
28 Pneumonia lombara, nespecificata J18.1 402.62
29 Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate J18.8 375.98
30 Pneumonie, nespecificata J18.9 417.73
31 Bronsita acuta, nespecificata J20.9 168.46
32 Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare J44.0 375.74
33 Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata J44.1 370.60
34 Boala pulmonara obstructiva cronica, nespecificata J44.9 360.39
35 Astmul cu predominenta alergica J45.0 177.30
36 Alte boli pulmonare interstitiale specificate J84.8 380.09
37 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita K21.0 307.15
38 Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita K21.9 230.01
39 Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior K26.3 200.82
40 Alte gastrite acute K29.1 311.60
41 Gastrita cronica, nespecificata K29.5 313.43
42 Gastro-duodenita, nespecificata K29.9 216.25
43 Dispepsia K30 180.12
44 Sindromul intestinului iritabil cu diaree K58.0 322.47
45 Sindromul intestinului iritabil fara diaree K58.9 309.88
46 Hepatita alcoolica K70.1 271.45
47 Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva K73.2 405.55
48 Hepatita reactiva nespecifica K75.2 474.96
49 Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva K76.0 397.10
50 Colecistita cronica K81.1 339.14
51 Alte colecistite K81.8 290.90
52 Alte boli specificate ale vezicii biliare K82.8 263.17
53 Sindroame dupa chirurgia gastrica K91.1 285.59
54 Urticaria alergica (fara Edem Quinke) L50.0 204.48
55 Coxartroza nespecificata M16.9 196.79
56 Gonartroza nespecificata M17.9 202.45
57 Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie M51.2 313.33
58 Lumbago cu sciatica M54.4 347.28
59 Dorsalgie joasa M54.5 378.19
60 Cistita acuta N30.0 221.39
61 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata N39.0 213.11
62 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 134.41
63 Ganglioni limfatici mariti localizati R59.0 512.98
64 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
65 Cardiopatie ischemica I25.5 273.62
66 Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta I70.21 273.62
67 Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata I80.3 383.92
68 Edem localizat R60.0 198.65
69 Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare I83.0 383.92
70 Boala pancreasului nespecifivata K86.9 250.00
71 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) I87.2 383.92
ENDOCRINOLOGIE
1 Gusa multinodulara netoxica E04.2 340.34
2 Tiroidita autoimuna E06.3 316.99
3 Diabet mellitus tip 1 cu control slab E10.65 303.12
4 Diabet mellitus tip 2 cu control slab E11.65 341.86
5 Diabet mellitus tip 2 fara complicatii E11.9 305.81
6 Malnutritia proteino-energetica moderata E44.0 362.46
7 Malnutritia proteino-energetica usoara E44.1 362.46
8 Obezitate datorita unui exces caloric E66.0 305.19
9 Hipotiroidism postprocedural E89.0 328.89
10 Tulburare anxioasa si depresiva mixta F41.2 297.53
11 Tulburare de apetit, nespecificata F50.9 297.53
12 Boala inflamatorie pelviana feminina, nespecificata N73.9 138.35
13 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat N92.0 332.24
14 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat N92.1 233.25
15 Sangerari excesive in perioada de premenopauza N92.4 323.27
16 Alte sangerari anormale specificate ale uterului si vaginului N93.8 389.85
17 Sangerari postmenopauza N95.0 311.36
18 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 134.41
19 Ganglioni limfatici mariti localizati R59.0 512.98
20 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
NEUROLOGIE
1 Sindrom vertebro bazilar G45.0 227.98
2 Ateroscleroza cerebrala I67.2 322.40
3 Alte boli cerebrovasculare, specificate I67.8 322.40
4 Tulburare anxioasa si depresiva mixta F41.2 297.53
5 Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie M51.2 313.33
6 Dorsalgie joasa M54.5 378.19
7 Lumbago cu sciatica M54.4 347.28
8 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
GASTROENTEROLOGIE
1 Diareea si gastro-enterita probabil infectioase A09 255.4
2 Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) D50.0 335.03
3 Alte anemii prin carenta de fier D50.8 532.02
4 Anemia prin carenta de fier nespecificata D50.9 340.34
5 Malnutritia proteino-energetica moderata E44.0 362.46
6 Malnutritia proteino-energetica usoara E44.1 362.46
7 Boala refluxului gastro esofagian cu esofagita K21.0 307.15
8 Boala refluxului gastro esofagian fara esofagita K21.9 230.01
9 Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior K26.3 200.82
10 Alte gastrite acute K29.1 311.6
11 Gastrita cronica, nespecificata K29.5 313.43
12 Gastro duodenita nespecificata K29.9 216.25
13 Dispepsia K30 180.12
14 Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate K52.9 241.02
15 Sindromul intestinului iritabil cu diaree K58.0 322.47
16 Sindromul intestinului iritabil fara diaree K58.9 309.88
17 Hepatita alcoolica K70.1 271.45
18 Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva K73.2 405.55
19 Hepatita reactiva nespecifica K75.2 474.96
20 Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva K76.0 397.1
21 Colecistita cronica K81.1 339.14
22 Alte colecistite K81.8 290.9
23 Alte boli specificate ale vezicii biliare K82.8 263.17
24 Sindroame dupa chirurgia gastrica K91.1 285.59
25 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 134.41
26 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 331.17
27 Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie J06102 480.31
28 Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie J06104 480.31
29 Endoscopie digestiva superioara J00101 371.57
30 Endoscopie digestiva superioara cu bopsie J01202 480.31
31 Endoscopie digestiva superioara J13901 371.57
32 Endoscopie digestiva superioara cu biopsie J14201 480.31
33 Endoscopie digestiva inferioara J05501 371.57
34 Endoscopie digestiva inferioara J05502 371.57
35 Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie J06101 480.31
36 Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie J06103 480.31
37 Boala pancreasului nespecifivata K86.9 250.00

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Birou Informații Specialități Medicale:

Birou Informații Laborator:

Birou Informații Imagistica:

Birou Informații Specialitati Chirurgicale: