Urmatoarele servicii si tratamente sunt decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in cadrul Nova Vita Hospital Laborator de analize medicale
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
    Hematologie                                     
1. 2.6001 Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,26
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite 7,58
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 24,29
4. 2.6040 VSH*1) 2,74
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 9,84
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 10,21
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 10,16
8. 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 15,32
9. 2.6102 APTT 15,51
10. 2.6103 Fibrinogenemie*1) 14,28
    Biochimie – serică şi urinară                         
11. 2.1002 Proteine totale serice*1) 7,65
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 16,52
13. 2.10063 Feritină serică    *1) 40.00
14. 2.1011 Uree serică*1) 6,11
15. 2.1012 Acid uric seric*1) 6,11
16. 2.1014 Creatinină serică*1), **) 6,18
17. 2.1015 Bilirubină totală*1) 6,37
18. 2.1016 Bilirubină directă*1) 6,37
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,99
20. 2.10303 Colesterol seric total*1) 5,99
21. 2.10304 HDL colesterol*1) 8,55
22. 2.10305 LDL colesterol*1) 8,02
23. 2.10306 Trigliceride serice*1) 7,35
24. 2.10402 TGP*1) 6,11
25. 2.10403 TGO*1) 6,08
26. 2.10404 Creatinkinaza CK 12,61
27. 2.10406 Gama GT   *1) 8,34
28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1) 8,13
29. 2.10500 Sodiu seric*1) 10,44
30. 2.10501 Potasiu seric*1) 11,96
31. 2.10503 Calciu seric total*1) 5,60
32. 2.10504 Calciu ionic seric*1) 8,22
33. 2.10505 Magneziemie*1) 5,84
34. 2.10506 Transferină serică*1) 30,00
35. 2.10506 Sideremie*1) 7,41
36. 2.10507 Fosfor (fosfat seric)  *9) 13.00
37. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,75
38. 2.2604 Dozare proteine urinare*1) 7,24
39. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 28,70
40. 2.2622 Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) *8) 45,00
41. 2.2622 Albumină serică*8) *16) 14,00
42. 2.2623 Dozare glucoză urinară*1) 7,24
43. 2.2623 Creatinină urinară *8) 10,78
44. 2.2623 TTGO (test de toleranta la glucoza per os) *10) *16) 35
45. 2.2623 HBA1c *10) *16) 38
45. 2.2623 Creatinină urinară *8) 10,78
46. 2.2623 Alfa Amilaza serică 15
47. 2.2623 Lipaza serică 15
48. 2.2623 Lactatdehidrogenaza (LDH) 10
49. 2.2623 Rezervă alcalină (determinarea Bicarbonatului seric) 10,78
50. 2.2623 Vitamina B 12 *1) 38
51. 2.2623 Acid folic *1) 48
    Imunologie                                   
41. 2.2500 TSH*1) 21,39
42. 2.2502 FT4*1) 21,74
43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH) 47,50
44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 30,04
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 30,04
46. 2.2514 Cortizol 35,14
47. 2.2521 Testosteron 39,27
48. 2.2522 Estradiol 31,07
49. 2.2523 Progesteron 33,02
50. 2.2525 Prolactină 31,92
51. 2.327091 Anti-HAV IgM*2) 44,21
52. 2.327092 Ag HBs*1) 35,22
53. 2.327093 Anticorpi Anti HCV *1) 64,90
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 41,98
55. 2.40000  ASLO*1) 12,98
56. 2.40010  VDRL*1) sau RPR*1) 6,68
57. 2.40013  Confirmare TPHA*4) 14,7
58. 2.40203  Antigen Helicobacter Pylori*1) 43,48
59. 2.430011 Complement seric C3 14,14
60. 2.430012 Complement seric C4 14,14
61. 2.43010 IgG seric 19,27
62. 2.43011 IgA seric 19,27
63. 2.43012 IgM seric 19,7
64. 2.43014 IgE seric 18,02
65. 2.40053 Proteina C reactivă*1) 11,6
66. 2.43040 Factor reumatoid 10,15
67. 2.43044 ATPO 42,39
68. 2.43135 PSA*1) 24,07
69. 2.43136 free PSA*6) 31,83
    Microbiologie                                   
Exudat faringian                                                            
70. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 16,62
71. 2.50102 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 19,95
Examen urină                                                                 
72. 2.3100 Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,96
Examene materii fecale                                                      
73. 2.3062 Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 19,95
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 13,54
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 31,53
Examene din secreţii genitale
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi/sau colorat *1) *16) 19,95
78. 2.50114 Examene din secreții cervicale – cultură și identificare bacteriană 20
78. 2.50114 Examene din secreții vaginale – cultură și identificare bacteriană 20
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20,61
78. 2.50114 Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 20,61
78. 2.50114 Examene din tampon rectal – portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare 19,95
Examene din secreţii uretrale                                                
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 20,61
Examene din secreţii otice                                                  
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic  nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1) 20,61
Examene din secreţii nazale                                                 
83. 2.3022 Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) 18,62
Examene din secreţii conjunctivale
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană   *1) 20,61
86. 250110 Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 20,61
Examene din colecţie purulentă                                              
87. 25032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 20,61
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 20,61
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice          
89. 2.313 Antibiogramă*5) 15,42
90. 2.502 Antifungigramă*5) 19,61
Examinări histopatologice, citologice şi imunohistochimice
91. 2.313 Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri)*7) 145
92. 2.502 Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri)*7) 280
93. 2.313 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri)*7) 190
94. 2.502 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri)*7) 320
95. 2.313 Teste imunohistochimice*) 240/set
96. 2.502 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 – 3 blocuri) 134,8
97. 2.313 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) *16) 48,7
98. 2.502 Citodiagnostic lichid de puncţie 89
Imagistica Medicala
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară 
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară  Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
 I. Radiologie – Imagistică medicală                                          
    A. Investigaţii convenţionale                                            
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante 
1 Examen radiologic cranian standard*1) 40,35
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 40,35
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 40,35
4 Radiografie de membre*1):
     a) Braţ 40,35
     b) Cot 40,35
     c) Antebraţ 40,35
     d) Pumn 40,35
     e) Mână 40,35
     f) Şold 40,35
     g) Coapsă 40,35
     h) Genunchi 40,35
     i) Gambă 40,35
     j) Gleznă 40,35
     k) Picior 40,35
     l) Calcaneu 40,35
5. Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 40,35
6. Examen radiologic centură scapulară*1) 40,35
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 40,35
8. Examen radiologic torace ansamblu*1) 40,35
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 40,35
10. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 40,35
11. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) 75.49
12. Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1) 110
13. Examen radiologic colon dublu contrast 134
14. Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 94.36
15. Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast 296
16. Cistografie de reflux cu substanţă de contrast 337
17. Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast 337
18. Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast 337
19. Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast 377
20. Radiografie retroalveolară 20.22
21. Radiografie panoramică 40.44
22. Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast 269
23. Osteodensitometrie segmentară (DXA) 27.18
2. Investigaţii neiradiante
1 Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) 70.44
2 Ecografie abdomen*1) 53.92
3 Ecografie pelvis *1) 40.44
4 Ecografie a aparatului urinar/genital masculin 40.44
5. Ecografie transvaginala /transrectală 67.40
6. Ecografie Doppler cervical artere – carotide si vertebrale 40.44
7. Ecografie Doppler artere membre superioare 40.44
8. Ecografie Doppler artere membreinferioare 40.44
9. Ecografie Doppler alte artere 40.44
10. Ecografie Doppler vene menbre superioare 40.44
11. Ecografie Doppler vene menbre inferioare 40.44
12. Ecografie Doppler alte vene 40.44
13. Ecografie ganglionară 40.44
14. Ecografie transfontanelară 53.92
15. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi *2) 33.70
16. Ecografie obstetrica anomalii trimestrul II*4) 471.00
18. Ecografie musculoscheletală 33.70
19. Ecografie cutanată 33.70
20. Ecografie obstetrică anomalii trimestrul I cu TN*4) 107
21. Senologie imagistică *1)- obligatoriu in baza unui bilet de trimitere investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are masectomie unilaterala; Tariful se refera la examinarea pentru un san 52.18
22. Ecocardiografie 53.92
23. Ecocardiografie+Doppler 67.40
24. Ecocardiografie+Doppler color 74.14
25. Ecocardiografie transesofagiană 203.00
26. Ecocardiografie de efort 40.44
    B. Investigaţii de înaltă performanţă                                    
1. CT craniu nativ 156
2. CT buco-maxilo-facial nativ 202
3. CT regiune gât nativ 175
4. CT regiune toracică nativ 228
5. CT abdomen nativ 235
6. CT pelvis nativ 235
7. CT coloană vertebrală cervicală nativ 80.88
8. CT coloană vertebrală toracală nativ 80.88
9. CT coloană vertebrală lombară nativ 80.88
10. CT membru superior drept nativ 80.88
11. CT membru superior stâng nativ 80.88
12. CT membru inferior drept nativ 80.88
13. CT membru inferior stâng nativ 80.88
14. CT mastoidă 202
15. CT sinusuri 202
16. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 445
17. CT hipofiză cu substanţă de contrast 505
18. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 539
19 . CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 505
20. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 528
21. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 469
22. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 485
23. CT coloană vertebrală cervicală nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos 539
24. CT coloană vertebrală toracală nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos 539
25. CT membru superior drept nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos 242
26. CT membru superior stang nativ si cu substanta de contrast adminidtrată intravenos 242
27. CT membru inferior drept nativ si cu substanta de contrast administrată intravenos 242
28. CT membru inferior stang nativ si cu substanta de contrast administrată intravenos 242
29. CT ureche internă 505
30. Uro CT 539
31. Angiografie CT membre 539
32. Angiografie CT craniu 539
33. Angiografie CT regiune cervicală 539
34. Angiografie CT torace 539
35. Angiografie CT abdomen 539
36. Angiografie CT pelvis 539
37. Angiocoronarografie CT 943
38. RMN cranio-cerebral nativ 585
39. RMN sinusuri 606
40. RMN torace nativ 606
41. RMN gât nativ 606
42. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ 450
43. RMN abdominal nativ 585
44. RMN coloana vertebrală cervicală nativ 489
45. RMN coloana vertebrală toracica nativ 489
46. RMN coloana vertebrală lombosacrală nativ 489
47. RMN pelvin nativ 585
48. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 587
49. RMN umăr nativ 606
50. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 850
51. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 850
52. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 850
53. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 850
54. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 850
55. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 850
56. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 850
57. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 850
58. RMN cord nativ 606
59. RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast 850
60. RMN hipofiză cu substanţă de contrast 850
61. Uro RMN cu substanţă de contrast 1145
62. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 539
63. Angiografia RMN artere renale sau aorta 539
64. Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 808
65. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 539
66. RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 1078
67. Colangio RMN 404
68. RMN sâni nativ 606
69. RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 850
70. RMN whole-boby 900
71. Tomografie dentara CBCT mandibulara 200
72. Tomografie dentara CBCT maxilara 200
73. Tomografie dentara CBCT bimaxliara 200
 
    C. Medicină nucleară      
1. Scintigrafia renala 606
2. Scintigrafia cerebrala (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrala -30/90min de la inj) 606
3. Studiu radioizotopic de perfuzie miocardica la efort (scintigrafie spect perfuzie miocardica efort) 606
4. Studiu radioizotopic de perfuzie miocardica in repaus (scintigrafie spect perfuzie miocardica repaus) 606
5. Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonara/scintigrafie perfuzie pulmonara 606
6. Scintigrafia osoasa localizata 606
7. Scintigrafia osoasa completa 606
8. Scintigrafia hepatobiliara 606
9. Scintigrafia tiroidiana 606
10. Scintigrafia paratiroidiana 606
11. Limfoscintigrafia planara 606
Denumire serviciu medical Număr puncte 
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17,25
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale 11,5
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani 13,5
foniatrie ORL
audiogramă*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. ORL
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) ORL
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) ORL
tamponament posterior şi/sau anterior ORL ORL
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe; ORL
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie ORL
tratament chirurgical al traumatismelor ORL ORL
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie ORL
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL
extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare ORL
toaleta auriculară unilateral (două proceduri) ORL
infiltraţii nervoase regionale ORL
Specialitati decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu tarif pe zi de spitalizare
Specialitate Tarif decontat
Recuperare neurologica 283.03 lei/zi
Recuperare medicala 202.11 lei/zi
Medicina interna 198.29 lei/zi
Ingrijiri paliative 235.62 lei/zi
Specialitati decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu tarif pe caz rezolvat
Specialitate Tarif decontat
Chirurgie vasculară 2,3284 (ICM) x 1709 lei (TCP)
Chirurgie pediatrică
Chirurgie generala
Chirurgie ginecologie
Chirurgie ortopedie
Chirurgie urologie
Chirurgie ORL
Cardiologie interventionala
Cazuri/Proceduri decontate in spitalizare de zi
NR. Sectia/Tip de serviciu medical Cod diagnostic/procedura Tarif/caz rezolvat estimat
  CHIRURGIE GENERALA
1 Tumora lipomatoasa benigna a pielii si a tesutului subcutanat al trunchiului D17.1 261
2 Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) D50.0 388
3 Alte anemii prin carenta de fier D50.8 616
4 Anemia prin carenta de fier, nespecificata D50.9 394
5 Gusa multinodulara netoxica E04.2 394
6 Tiroidita autoimuna E06.3 367
7 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie I83.9 444
8 Colecistita cronica K81.1 393
9 Alte colecistite K81.8 337
10 Alte boli specificate ale vezicii biliare K82.8 305
11 Sindroame dupa chirurgia gastrica K91.1 331
12 Unghia incarnata L60.0 344
13 Ganglioni limfatici mariti localizati R59.0 594
14 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei S61.0 285
15 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii S61.88 284
16 Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta I70.21 317
17 Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata I80.3 444
18 Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare I83.0 444
19 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) I87.2 444
18 Biopsie ganglioni laterocervicali si supraclaviculari I00601 482
21 Excizia leziunilor sanului Q00501 479
22 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
23 Colecistectomia laparoscopica J10102 1,218
24 Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin ductul cistic J10104 1,218
25 Colecistectomia laparoscopica cu extragerea calculului de pe canalul biliar comun prin coledocotomia laparoscopica J10105 1,218
26 Hemoroidectomia J08504 731
27 Cura chirurgicala a herniei inghinale unilaterale J12603 683
28 Cura chirurgicala a herniei inghinale bilaterale J12604 683
29 Injectari multiple cu substante sclerozante la nivelul venelor varicoase H12002 937
30 Intreruperea jonctiunii safeno-femurala varicoasa H12501 937
31 Intreruperea jonctiunii safeno-poplitee varicoasa H12502 937
32 Intreruperea jonctiunilor safeno -femurala si safeno-poplitee varicoase H12503 937
33 Intreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase H12601 937
34 Intreruperea subfasciala a uneia sau mai multor vene perforante  varicoase H12602 937
35 Debridarea excizionala a partilor moi O19301 753
36 Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat P02201 753
37 Biopsia tegumentului si tesutului subcutanat P01701 706
38 Incizia si drenajul hematomului tegumentar si al tesutului subcutanat P00701 602
39 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 602
40 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 602
41 Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat in alte zone P01901 644
42 Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie P00601 526
43 Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat in alte zone implicand si tesuturile profunde P02902 644
44 Rezectia partiala a unghiei incarnate P02504 328
45 Terapia chirurgicala a varicocelului L02801 937
46 Orhidectomia unilaterala (excizia testicolului) L02501 556
47 Orhidectomia bilaterala (excizia testicolelor) L02502 556
48 Excizia spermatocelului, unilateral L02303 556
49 Excizia spermatocelului, bilateral L02304 556
50 Terapia chirurgicala a hidrocelului L02301 556
51 Paroditectomia E02805 683
52 Terapia chirurgicala a apendicitei cronice J07002 861
53 Terapia chirurgicala a fisurii perianale J08101 579
54 Terapia chirurgicala a fisurii perianale J08102 579
55 Terapia chirurgicala a tumorilor de perete abdominal sau ombilic J12401 347
56 Terapia chirurgicala a granulomului ombilical J12507 347
57 Hernia ombilicala J12801 683
58 Hernia epigastrica J12802 683
59 Eventratie postoperatorie J12903 683
ORTOPEDIE
1 Coxartroza nespecificata M16.9 228
2 Gonartroza nespecificata M17.9 234
3 Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie M51.2 363
4 Lumbago cu sciatica M54.4 402
5 Dorsalgie joasa M54.5 438
6 Plaga deschisa a degetului (degetelor) fara vatamarea unghiei S61.0 285
7 Plaga deschisa a altor parti ale pumnului si mainii S61.88 284
8 Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare nespecificata Z50.9 383
9 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
10 Artroscopia genunchiului O13205 509
11 Meniscectomie artroscopica a genunchiului O13404 430
12 Indepartarea de brosa, surub sau fir metalic, neclasificata in alta parte O18104 570
13 Indepartarea de placa, tija sau cui, neclasificata in alta parte O18106 570
14 Reparatia diformitatii piciorului O20404 1,637
15 Decompresia endoscopica a tunelului carpian A07402 782
16 Decompresia tunelului carpian A07403 782
17 Excizia chistului Baker O13601 791
18 Fasciotomia subcutanata pentru maladia Dupuytren O07302 782
19 Fasciectomia palmara pentru contractura Dupuytren O08001 782
18 Reconstructia artroscopica a ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului O15303 991
19 Reconstructia ligamentului incrucisat al genunchiului cu repararea meniscului O15304 991
20 Debridarea excizionala a partilor moi O19301 753
21 Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat P02201 753
22 Aplicarea dispozitivului de fixare externa neclasificata altundeva O17801 1,118
23 Biopsia tegumentului si tesutului subcutanat P01701 706
24 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00701 602
25 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 602
26 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 602
27 Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat P01901 644
28 Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie P00601 526
29 Indepartarea dispozitivului de fixare externa O18108 440
CHIRURGIE GINECOLOGIE
1 Cistita acuta N30.0 256
2 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata N39.0 246
3 Boala inflamatorie pelviana feminina, nespecificata N73.9 160
4 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat N92.0 385
5 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat N92.1 270
6 Sangerari excesive in perioada de premenopauza N92.4 374
7 Alte sangerari anormale specificate ale uterului si vaginului N93.8 451
8 Sangerari postmenopauza N95.0 360
9 Avort fals O02.1 113
10 Avort spontan incomplet, fara complicatii O03.4 114
11 Edem gestational O12.0 230
12 Hiperemeza gravidica usoara O21.0 145
13 Infectiile vezicii urinare in sarcina O23.1 147
14 Ingrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterina datorita unei interventii chirurgicale anterioare O34.2 583
15 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 155
16 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
17 Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului M02601 452
18 Curetajul uterin fara dilatare M02602 452
19 Dilatarea si curetajul [D&C] dupa avort sau pentru intrerupere de sarcina M02801 254
18 Curetajul aspirativ al cavitatii uterine M02802 254
19 Polipectomia la nivelul colului uterin M03702 452
20 Chiuretaj cu biopsia de endometru M02501 452
21 Chiuretaj cu biopsia de col uterin M03701 515
CARDIOLOGIE INTERVENTIONALA
1 Alte forme de angina pectorala (fara coronarografie) I20.8 317
2 Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronariene native I25.11 373
3 Cardiopatie ischemica cronica, nespecificata, fara coronarografie I25.9 350
4 Insuficienta mitrala (valva) (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I34.0 440
5 Stenoza (valva) aortica (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I35.0 464
6 Insuficienta (valva) aortica (* fara coronarografie, fara indicatie de interventie chirurgicala) I35.1 441
7 Ateroscleroza cerebrala I67.2 373
8 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie I83.9 444
9 Cardiomiopatie ischemica I25.5 317
10 Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare I83.0 444
11 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) I87.2 444
12 Coronarografie H06801 1,218
13 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
UROLOGIE
1 Cistita acuta N30.0 256
2 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata N39.0 246
3 Hipertrofia preputului, fimoza, parafimoza N47 265
4 Amplasarea si ajustarea unei proteze urinare Z46.6 147
5 Circumcizia la barbat L03702 224
6 Reducerea parafimozei L04101 224
7 Biopsia leziunii peniene L03701 624
8 Terapia chirurgicala a varicocelului L02801 937
9 Orhidectomia unilaterala (excizia testicolului) L02501 556
10 Orhidectomia bilaterala (excizia testicolelor) L02502 556
11 Excizia spermatocelului unilateral L02303 556
12 Excizia spermatocelului bilateral L02304 556
13 Terapia chirurgicala a hidrocelului L02301 556
14 Biopsia transrectala (cu ac de biopsie) a prostatei L00404 624
15 Rezectia endoscopica a leziunii prostatice L00302 556
16 Rezectia endoscopica transuretrala a prostatei L00601 861
17 Uretrotomia optica interna pentru stricturi uretrale K07505 556
18 Distrugerea endoscopica a verucilor uretrale K07602 556
19 Rezectia endoscopica vezicala K06001 556
20 Extragerea endoscopica a litiazei vezicale K05604 556
21 Cistostomia percutana cu insertia percutana a cateterului suprapubic K05303 301
22 Cistoscopia K04901 344
23 Rezectia endoscopica a ureterocelului K03801 556
24 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
ORL
1 Infectia bacteriana, nespecificata A49.9 352
2 Rino-faringita acuta (guturaiul comun) (*pentru copii 0-5 ani) J00 193
3 Faringita acuta nespecificata(*pentru copii 0-5 ani) J02.9 189
4 Amigdalita acuta, nespecificata J03.9 191
5 Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple J06.8 199
6 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate J06.9 189
7 Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita K21.9 266
8 Miringotomia cu insertie de tub, unilateral D01003 328
9 Miringotomia cu insertie de tub, bilateral D01004 328
10 Tonsilectomia fara adenoidectomie E04301 683
11 Tonsilectomia cu adenoidectomie E04302 683
12 Rinoplastie implicand corectia cartilajului P07001 861
13 Rinoplastie implicand corectarea conturului osos P07002 861
14 Rinoplastie totala P07003 861
15 Rinoplastie folosind grefa cartilaginoasa septala sau nazala P07004 861
16 Rinoplastie folosind grefa de os nazal P07005 861
17 Rinoplastie cu grefa de os nazal si cartilaj septal/nazal P07006 861
18 Rinoplastie folosind grefa de cartilaj de la zona donatoare de la distanta P07007 861
19 Rinoplastia folosind grefa osoasa din zona donatoare de la distanta P07008 861
20 Rinoplastia folosind os si cartilaj ca grefa de la zona donatoare de la distanta P07009 861
21 Biopsie ganglioni laterocervicali si supraclaviculari I00601 861
22 Adenoidectomia fara tonsilectomie E04303 683
23 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 602
24 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 602
25 Examinare fibroscopica a faringelui E04701 515
26 Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat P01901 644
27 Indepartarea corpilor straini din tegument si tesutul subcutanat cu incizie P00601 526
28 Electroterapia leziunilor tegumentare leziuni multiple/leziune unica P01309 316
29 Repararea plagilor tegumentare si ale tesutului subcutanat in alte zone implicand si tesuturile profunde P02902 644
30 Septoplastia E01003 861
31 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01601 861
32 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01602 861
33 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01603 861
34 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01604 861
35 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E00801 861
36 Chirurgia functionala endoscopica naso sinusala E01805 683
37 Chirurgia ronhopatiei cronice E03601 579
38 Timpanoplastia tip I D01401 861
39 Timpanoplastia tip I D01402 861
40 Cura chirurgicala a tumorilor benigne ale laringelui G00402 861
41 Debridarea excizionala a partilor moi O19301 753
42 Debridarea excizionala a tegumentului si tesutului subcutanat P02201 753
43 Incizia si drenajul hematomului tegumentar si al tesutului subcutanat P00701 602
44 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00702 602
45 Incizia si drenajul tegumentelor si ale tesutului subcutanat P00703 602
46 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
MEDICINA INTERNA
1 Infectia intestinala bacteriana, nespecificata A04.9 352
2 Infectia intestinala virala, nespecificata A08.4 280
3 Diareea si gastro-enterita probabil infectioase A09 296
4 Infectia bacteriana, nespecificata A49.9 352
5 Alte anemii prin carenta de fier D50.8 616
6 Anemia prin carenta de fier, nespecificata D50.9 394
7 Gusa multinodulara netoxica E04.2 394
8 Tiroidita autoimuna E06.3 367
9 Diabet mellitus(zaharat) tip 1 cu control slab E10.65 351
10 Diabet mellitus(zaharat) tip 2 fara complicatii E11.9 354
11 Malnutritia proteino-energetica moderata E44.0 420
12 Obezitate datorita unui exces caloric E66.0 353
13 Tulburare anxioasa si depresiva mixta F41.2 344
14 Tulburare de apetit, nespecificata F50.9 344
15 Sindrom vertebro bazilar G45.0 264
16 Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronariene native I25.11 373
17 Cardiopatia ischemica cronica nespecificata fara coronarografie I25.9 350
18 Insuficienta mitrala (valva) (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I34.0 440
19 Stenoza (valva) aortica (*fara indicatie de interventie chirurgicala) I35.0 464
20 Ateroscleroza cerebrala I67.2 373
21 Alte boli cerebrovasculare specificate I67.8 373
22 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie I83.9 444
23 Amigdalita acuta, nespecificata J03.9 191
24 Alte infectii acute ale cailor respiratorii superioare cu localizari multiple J06.8 199
25 Infectii acute ale cailor respiratorii superioare, nespecificate J06.9 189
26 Pneumonia virala, nespecificata J12.9 432
27 Alte pneumonii bacteriene J15.8 462
28 Pneumonia lombara, nespecificata J18.1 466
29 Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate J18.8 435
30 Pneumonie, nespecificata J18.9 484
31 Bronsita acuta, nespecificata J20.9 195
32 Boala pulmonara obstructiva cronica cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare J44.0 435
33 Boala pulmonara obstructiva cronica cu exacerbare acuta, nespecificata J44.1 429
34 Boala pulmonara obstructiva cronica, nespecificata J44.9 417
35 Astmul cu predominenta alergica J45.0 205
36 Alte boli pulmonare interstitiale specificate J84.8 440
37 Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagita K21.0 355
38 Boala refluxului gastro-esofagian fara esofagita K21.9 266
39 Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior K26.3 232
40 Alte gastrite acute K29.1 361
41 Gastrita cronica, nespecificata K29.5 363
42 Gastro-duodenita, nespecificata K29.9 250
43 Dispepsia K30 208
44 Sindromul intestinului iritabil cu diaree K58.0 373
45 Sindromul intestinului iritabil fara diaree K58.9 359
46 Hepatita alcoolica K70.1 314
47 Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva K73.2 470
48 Hepatita reactiva nespecifica K75.2 550
49 Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva K76.0 460
50 Colecistita cronica K81.1 393
51 Alte colecistite K81.8 337
52 Alte boli specificate ale vezicii biliare K82.8 305
53 Sindroame dupa chirurgia gastrica K91.1 331
54 Urticaria alergica (fara Edem Quinke) L50.0 236
55 Coxartroza nespecificata M16.9 228
56 Gonartroza nespecificata M17.9 234
57 Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie M51.2 363
58 Lumbago cu sciatica M54.4 402
59 Dorsalgie joasa M54.5 438
60 Cistita acuta N30.0 256
61 Infectia tractului urinar, cu localizare nespecificata N39.0 246
62 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 155
63 Ganglioni limfatici mariti localizati R59.0 594
64 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
65 Cardiopatie ischemica I25.5 317
66 Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta I70.21 317
67 Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata I80.3 444
68 Edem localizat R60.0 230
69 Vene varicoase cu ulceratie ale extremitatilor inferioare I83.0 444
70 Boala pancreasului nespecifivata K86.9 289
71 Insuficienta venoasa (cronica) (periferica) I87.2 444
ENDOCRINOLOGIE
1 Gusa multinodulara netoxica E04.2 394
2 Tiroidita autoimuna E06.3 367
3 Diabet mellitus tip 1 cu control slab E10.65 351
4 Diabet mellitus tip 2 cu control slab E11.65 396
5 Diabet mellitus tip 2 fara complicatii E11.9 354
6 Malnutritia proteino-energetica moderata E44.0 420
7 Malnutritia proteino-energetica usoara E44.1 420
8 Obezitate datorita unui exces caloric E66.0 353
9 Hipotiroidism postprocedural E89.0 381
10 Tulburare anxioasa si depresiva mixta F41.2 344
11 Tulburare de apetit, nespecificata F50.9 344
12 Boala inflamatorie pelviana feminina, nespecificata N73.9 160
13 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual regulat N92.0 385
14 Menstruatie excesiva si frecventa cu ciclu menstrual neregulat N92.1 270
15 Sangerari excesive in perioada de premenopauza N92.4 374
16 Alte sangerari anormale specificate ale uterului si vaginului N93.8 451
17 Sangerari postmenopauza N95.0 360
18 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 155
19 Ganglioni limfatici mariti localizati R59.0 594
20 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
NEUROLOGIE
1 Sindrom vertebro bazilar G45.0 264
2 Ateroscleroza cerebrala I67.2 373
3 Alte boli cerebrovasculare, specificate I67.8 373
4 Tulburare anxioasa si depresiva mixta F41.2 344
5 Alta deplasarea a unui alt disc intervertebral specificat, fara indicatie operatorie M51.2 363
6 Dorsalgie joasa M54.5 438
7 Lumbago cu sciatica M54.4 402
8 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
GASTROENTEROLOGIE
1 Diareea si gastro-enterita probabil infectioase A09 296
2 Anemia prin carenta de fier secundara unei pierderi de sange (cronica) D50.0 388
3 Alte anemii prin carenta de fier D50.8 616
4 Anemia prin carenta de fier nespecificata D50.9 394
5 Malnutritia proteino-energetica moderata E44.0 420
6 Malnutritia proteino-energetica usoara E44.1 420
7 Boala refluxului gastro esofagian cu esofagita K21.0 355
8 Boala refluxului gastro esofagian fara esofagita K21.9 266
9 Ulcerul duodenal, acut fara hemoragie sau perforatie, diagnosticat anterior K26.3 232
10 Alte gastrite acute K29.1 361
11 Gastrita cronica, nespecificata K29.5 363
12 Gastro duodenita nespecificata K29.9 250
13 Dispepsia K30 208
14 Gastroenterita si colita neinfectioase, nespecificate K52.9 279
15 Sindromul intestinului iritabil cu diaree K58.0 373
16 Sindromul intestinului iritabil fara diaree K58.9 359
17 Hepatita alcoolica K70.1 341
18 Hepatita activa cronica, neclasificata altundeva K73.2 470
19 Hepatita reactiva nespecifica K75.2 550
20 Degenerescenta grasoasa a ficatului, neclasificata altundeva K76.0 460
21 Colecistita cronica K81.1 393
22 Alte colecistite K81.8 337
23 Alte boli specificate ale vezicii biliare K82.8 305
24 Sindroame dupa chirurgia gastrica K91.1 331
25 Alta durere abdominala si nespecificata R10.4 155
26 Alte ingrijiri medicale specificate Z51.88 383
27 Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie J06102 430
28 Endoscopie digestiva inferioara cu polipectomie si biopsie J06104 556
29 Endoscopie digestiva superioara J00101 430
33 Endoscopie digestiva inferioara J05501 430
34 Endoscopie digestiva inferioara cu biopsie J06101 556
35 Boala pancreasului nespecifivata K86.9 289

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Birou Informații Specialități Medicale:

Birou Informații Laborator:

Birou Informații Imagistica:

Birou Informații Specialitati Chirurgicale: