Dr. Suciu Claudia Floriana

Title:

Description:

Dr. Suciu Claudia Floriana


TITULATURA:

Medic specialist reumatologie

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
13.10.2020: Doctor în Medicină, Diplomă de Doctor în științe medicale – “Summa cum laude“ seria J Nr. 0047935, Titlul tezei de doctorat: “ Inflamația în ateroscleroză și arterioscleroză “, Școala Doctorală a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş,

19.02.2018-prezent: Asistent universitar perioadă determinată, Disciplina de Medicină de Familie, Departament ME2, Facultate de Medicină, linie de predare în limba engleză, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.

15.05.2017-prezent: Medic specialist reumatolog,
01.01.2017-prezent: Medic rezident specialitatea Medicină de Familie.
01.10.2013-18.06.2016: Preparator demonstrator-intern reumatologie (Ani universitari 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), Disciplina Reumatologie. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
25.08.2017-prezent: Medic specialist reumatologie
01.01.2017-prezent: Medic rezident medicină de familie,
01.01.2012-09.05.2012: Medic rezident hematolog
Oct 2004-Sept 2010: Doctor medic (Seria C1, nr. 0008418/2010), Medicină Generală, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.
Sept 2000-Iun 2004:Bacalaureat (Seria T, nr. 0385809), Colegiul National „Unirea”, Târgu Mureș, România.

COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă: română
Alte limbi străine cunoscute:
• Engleză: nivel C1 (Certificat de competență lingvistică, seria 0012292992, University of Cambridge, ESOL Examinations, 09.08.2004).
• Germană: nivel B2 (cursuri de limbă germană organizate în perioada, 13 aprilie 2011-19 octombrie 2012, la școala de limbi străine „Language School”, S.C. SZISIWEIS S.R.L).

PUBLICAȚII
Articol publicat în extenso în cadrul revistei ˮAutoimmunity Reviewsˮ, revistă indexată ISI, cu factor de impact 8,745:
• Prim autor al articolului: ˮOxidized low density lipoproteins: The bridge between atherosclerosis and autoimmunity. Possible implications in accelerated atherosclerosis and for immune intervention in autoimmune rheumatic disordersˮ, DOI: 10.1016/j.autrev.2017.11.028, publicat în aprilie 2018 în revista “Autoimmunity Reviews“, ISSN: 1568- 9972, Volumul 17, Nr. 4, paginile 325-434, disponibil online 7 Februarie 2018.
Articol publicat în extenso în cadrul revistei ˮArterial Hypertensionˮ, revistă indexată ISI
• Autor principal/autor corespondent al articolului “Neutrophil-to-lymphocyte ratio and pulse wave velocity in patients with controlled systemic hypertension — a preliminary report“, DOI: 10.5603/AH.a2020.0008, publicat în revista ˮArterial Hypertensionˮ, ISSN: 2449-6170, Volumul 24, Nr. 2, paginile 67-73, disponibil online 1 iunie 2020.
• Articole publicate în extenso în cadrul unor reviste indexate B+.
• Prim autor al articolului “Shared risk factors for atherosclerosis and arteriosclerosis“, DOI: 10.37897/RJMP.2020.2.9, publicat în Volumul 14, Nr. 2, 2019, în revista “Romanian Journal of Medical Practice“, indexată B+, ISSN 1842-8258.
• Prim autor al articolului “Markers of Atherosclerosis in Hypertensive Patients with Less Advanced Chronic Kidney Disease”, DOI: 10.2478/amma-2019-0022, publicat în Volumul 63, Nr. 3, 2019, în revista “Acta Medica Marisiensis“, indexată B+, ISSN: 2068 – 3324.
• Prim autor al articolului “Aortic arch calcification in hypertensive patients with chronic kidney disease“, DOI: 10.37897/RJMP.2019.2.17, publicat în Volumul 14, Nr. 2, 2019, în revista “Romanian Journal of Medical Practice“, indexată B+, ISSN 1842-8258.
• Autor principal/autor corespondent al articolului “Advanced coronary artery disease in systemic lupus erythematosus – a case report and brief review of literature“, publicat în Volumul 29, Nr. 2, 2019, în revista “Romanian Journal of Cardiologyˮ, indexată B+, ISSN: 1220-658X.

Articole publicate în extenso în cadrul unor reviste indexate BDI
• Autor principal al articolului “Sindroamele paraneoplazice neurologice“, DOI: 10.26416/Med.134.2.2020.3137 , publicat în Ediția 134, Nr.2, 2020, în revista “Medic.ro“, indexată BDI, ISSN: 1584-3513.
• Prim autor al articolului “Osteodistrofia renală – update“, DOI: 10.26416/Med.133.1.2020.2999, publicat în Ediţia 133, Nr.1, 2020, în revista “Medic.ro“, indexată BDI, ISSN: 1584-3513.

Articole publicate în rezumat în revistele și volumele unor manifestări științifice, cu ISBN sau ISSN, indexate ISI.
• Autor principal al lucrării publicate în rezumat “Atherosclerotic disease in systemic sclerosis: a case report“ cu ocazia “World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases“, DOI:10.1007/s00198-019-04993-w, din 4-7 aprilie 2019, Paris, cartea de rezumate fiind publicată ca și Supliment 1, al Vol. 30 al jurnalului “Osteoporosis International“.
• Co-autor al lucrării publicate în rezumat “Coronary artery disease in a systemic sclerosis sine scleroderma female patient“, DOI:10.1002/ejhf.1488, cu ocazia “Heart Failure 2019 – 6th World Congress on Acute Heart Failure“, din 25-28 mai 2019 din Atena, cartea de rezumate fiind publicată ca și Supliment 1, al Vol. 21 al revistei “European Journal of Heart Failure“, indexat ISI, Factor de impact13.965,Online:ISSN:1879-0844,.
• Co-autor al lucrării publicate în rezumat “Male and female atrial fibrillation patient – does it actually count in predicting hypertension – mediated organ damage“, DOI: 10.1097/01.hjh.0000572860.03979.6f, cu ocazia “29th European meeting on hypertension and cardio-vascular protection“, din 21-24 iunie 2019, Milano, cartea de rezumate fiind publicată ca și Supliment 1, Vol. 37 al revistei “Journal of Hypertension“ indexată ISI, Factor de impact:4.209, ISSN: 0263-6352.
• Co-autor al lucrării publicate în rezumat “A rare case of unexpected right atrial mass following aortic valve replacement“, DOI: 10.1093/ehjci/jez319.881, cu ocazia “EuroEcho 2019“, din 4-7 decembrie 2019, Viena, cartea de rezumate fiind publicată ca și Supliment 1, vol. 21 al revistei “European Heart Journal-Cardiovascular Imaging“ indexată ISI, Factor de impact:4.4841, Online ISSN: 2047-2412.
• Co-autor al lucrării publicate în rezumat “Morning surge as prognostic risk factor for target organ damage in hypertensive patients – data from a romanian university-based hospital“, DOI: 10.1097/01.hjh.0000539685.10841.58, cu ocazia “28th European meeting on hypertension and cardio-vascular protection“, din 8-11 iunie 2018, Barcelona, cartea de rezumate fiind publicată ca și Supliment 1, Vol. 36 al revistei “Journal of Hypertension“ indexată ISI, Factor de impact:4.209, ISSN: 0263-6352.

Lucrări publicate în rezumat în cadrul unor reviste indexate B+
• Prim autor al lucrării cu titlul “A radiographic study of selected sites of calcific tendinopathy“ în cadrul conferinței naționale “Day of the family doctor. Family Medicine: A Holistic Approach Centered on the Patient“ desfășurată în Târgu Mureș, în perioada 15-18 mai 2019, publicată în jurnalul “Acta Medica Marisiensis“, jurnal indexat B+, ISSN: 2068 – 3324, Vol. 65, Supliment 4, an 2019, pg.16.
• Co-autor al lucrării cu titlul “Cardiovascular disease in patients with hematologic malignancies“, în cadrul conferinței naționale “Day of the family doctor. Family Medicine: A Holistic Approach Centered on the Patient“ desfășurată în Târgu Mureș, în perioada 15-18 mai 2019, publicată în jurnalul “Acta Medica Marisiensis“, jurnal indexat B+, ISSN: 2068 – 3324, Vol. 65, Supliment 4, an 2019, pg.11.
• Prim autor al lucrării cu titlul “A radiographic study of selected sites of calcific tendinopathy“ în cadrul conferinței naționale “Day of the family doctor. Family Medicine: A Holistic Approach Centered on the Patient“ desfășurată în Târgu Mureș, în perioada 15-18 mai 2019, publicată în jurnalul “Acta Medica Marisiensis“, jurnal indexat B+, ISSN: 2068 – 3324, Vol. 65, Supliment 4, an 2019, pg.16.
• Co-autor al lucrării cu titlul “Monitorizarea cardiovasculară a adulților tineri cu leucemie mieloidă cronică tratați cu inhibitori de tirozinkinază, în medicina primară“ în cadrul conferinței naționale “ Congresul Național al Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie“ în perioada 1-3 martie 2019, Poiana Brașov, publicată în jurnalul “Practica Medicală“, jurnal indexat B+, ISSN: 1842-8258, Vol. 14, Supliment 1, an 2019, pg.92.
• Prim autor al lucrării cu titlul “Reactivarea virală-semnal de alarmă pentru dermatomiozita juvenilă-prezentare de caz “ în cadrul conferinței naționale “ Congresul Național al Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie“ în perioada 1-3 martie 2019, Poiana Brașov, publicată în jurnalul “Practica Medicală“, jurnal indexat B+, ISSN: 1842-8258, Vol. 14, Supliment 1, an 2019, pg.96.
• Prim autor al Prezentării de caz cu titlul “Dificultăți în stabilirea diagnosticului unei boli genetice de țesut conjunctiv“ în cadrul celei de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie, desfășurată în Târgu Mureș, în perioada 21-24 februarie 2018, publicată în “Revista Conferinței Nationale a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie“, ISSN: 2558-9377, februarie 2018, Vol. IV, pg. 94.
• Co-autor al Prezentării de caz cu titlul “Sarcoidoza pulmonară la copil – prezentare de caz“ în cadrul celei de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie, desfășurată în Târgu Mureș, în perioada 21-24 februarie 2018, publicată în revista “Revista Conferinței Nationale a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie“, ISSN:2558-9377, februarie 2018, Vol.IV, pg. 93-94,.
• Co-autor al lucrării cu titlul “Insuficiența cardiacă-tratament ambulator. Colaborare interdisciplinară cardiolog-medic de familie“ în cadrul celei de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie, desfășurată în Târgu Mureș, în perioada 21-24 februarie 2018, publicată în “Revista Conferinței Naționale a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicină de Familie“, ISSN: 2558-9377, februarie 2018, Vol. IV, pg. 96.
• Prim autor al lucrării “Fluctuațiile titrurilor anticorpilor anticardiolipină și indicii de activitate ai bolii în patologiile bolilor autoimune de țesut conjunctiv” în cadrul celul de-al XVI-lea Congres Național de Medicină Internă, în perioada 06-09 aprilie 2016, în Călimănești-Căciulata, publicată în secțiunea Lucrări Originale a Vol.XIII an 2016, a revistei de Medicină Internă, ISSN: 1220-5818, Carte de Rezumate pg.145.
• Prim autor al lucrării “Ateroscleroza și anticorpii anticardiolipină la pacienții cu accident vascular ischemic” în cadrul celui de-al XXII-lea Congres Național de Reumatologie, în București, în perioada 23-26 septembrie 2015, publicată în secțiunea Comunicări orale a Vol.XXIV, Supliment 2, an 2015 al Revistei Române de Reumatologie, ISSN: 1843-0791, Carte de Rezumate pg.38.
• Co-autor al lucrării “Monitorizarea indicilor de activitate în dermatomiozită, discuții pe marginea unui caz clinic” în cadrul celui de-al XXII-lea Congres Național de Reumatologie, în București, în perioada 23-26 septembrie 2015, publicată în secțiunea E-postere a Vol.XXIV, Supliment 2, an 2015, al Revistei Române de Reumatologie, ISSN: 1843-0791, Carte de Rezumate pg.70.
• Prim autor al lucrării “Nuclear Magnetic Rezonance – a primary tool in detecting myocardial fibrosis in diffuse cutaneous scleroderma cases” în cadrul congresului “The XVth National Conference of Cardiology with International Participation“ în Tîrgu Mureș, în perioada 06-11 iulie 2015, publicată în Vol.61 Supliment 4, an 2015, al Revistei Acta Medica Marisiensis, ISSN: 1843-0791, Carte de Rezumate pg.5.
• Prim autor al lucrării “Utilitatea monitorizării prezenței anticorpilor anticardiolipină la pacienții diagnosticați cu lupus eritematos sistemic și manifestări neurologice” în cadrul celul de-al XV- lea Congres Național de Medicină Internă, în perioada 22-25 aprilie 2015, în Calimănești-Căciulata publicată în secțiunea Lucrări originale, Vol.XII an 2015, al Revistei de Medicină Internă, ISSN: 1220- 5818, Carte de Rezumate pg.143.
• Prim autor al lucrării “Evaluarea manifestărilor neurologice asociate cu anticorpii anticardiolipină” în cadrul celui de-al XXI-lea Congres Național de Reumatologie, în București, în perioada 01-04 octombrie 2014, publicată în secțiunea E-postere a Vol.XXIII, Supliment, an 2014, al Revistei Române de Reumatologie, ISSN: 1843-0791, Carte de Rezumate pg.52.
• Prim autor al lucrării “The importance of anticardiolipin antibodies in patients with neurological manifestations of the antiphospholipid syndrome” în cadrul congresului: “The Annual Conference of the PhD and Post-Doc Students“ în Tîrgu Mureș, în 10 februarie 2014, publicată în Vol.60, Supliment 4, an 2014, al Revistei Acta Medica Marisiensis, ISSN: 2068-3324, Carte de Rezumate pg.27.
Lucrări publicate în rezumat în cadrul unor conferințe internaționale
• Prim autor al lucrării “Myocardial infarction in a young female patient with systemic lupus erythematosus and Wolff-Parkinson-White syndrome” cu ocazia “29th European meeting on hypertension and cardio-vascular protection“, din 21-24 iunie 2019, Milano, Cartea de rezumate pg.176.
• Prim autor al lucrării “Increased erythrocyte sedimentation rate – a risk factor for positive anticardiolipin antibodies in secondary antiphospholipid syndrome” în “The First Euroregional Conference for PhD Students and Young Researchers in Biomedicine in Timișoara“, în perioada 27- 28 martie 2015, Carte de Rezumate pg.30.
• Co-autor al lucrării “Aortic Dissection” în cadrul “The 6th International Congress for Medical Students and Young Doctors ,Congressis 2009” în Iasi, perioada 09 -12 aprilie 2009, Carte de

Rezumate pg.27.
• Co-autor al lucrării “The Role of ABA in Cancer Therapy” în cadrul The 9th Craiova International Medical Students Conference, în perioada 22-25 septembrie 2007, Carte de Rezumate pg.15.
• Lucrări publicate în rezumat în cadrul unor conferințe naționale
• Co-autor al lucrării cu titlul “ Miocardita la un adolescent cu teren genetic pentru boli reumatologice“ în cadrul celei de-a “V-a Conferința Națională a Societății Române de Reumatologie Pediatrică“, 9-11 mai, Târgu Mureș, carte de rezumate pg.13.
• Prim autor al lucrării cu titlul “Relationship between osteoporosis and coronary artery disease“ în cadrul “Days of the University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș-The 11th Conference of PhD Students and Young Doctors“, Carte de rezumate Nr.1/2018, ISSN 2602- 1609, decembrie 2018, pg.137.
• Co-autor al lucrării cu titlul “Cardiovascular risk assessment in patients with chronic myeloid leukemia under treatment with tyrosine kinase inhibitor“ în cadrul “ Days of the University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș-Scientific Sesion of University Academic Staff“ carte de rezumate Nr.1/2018, ISSN 2602-1609, decembrie 2018, pg.30.
• Lucrări publicate în rezumat, în cadrul unor reviste ale conferințelor studenților
• Coordonator științific al lucrării “The prevalence of calcium pyrophosphate deposition disease in patients with autoimmune thyroiditis“ în cadrul conferinței a “12th Edition of the ASKLEPIOS Congress for medical students and young physicians“ în perioada 18-21 aprilie 2019, Sibiu, publicată în cartea de rezumate ISSN 1843-0406, pg.41.
• Coordonator științific al lucrării “Important cardiac involvement in a female patient with polymyositis without specific treatment“ în cadrul conferinței a “12th Edition of the ASKLEPIOS Congress for medical students and young physicians“ în perioada 18-21 aprilie 2019, Sibiu, publicată în cartea de rezumate ISSN 1843-0406, pg.41.
• Coordonator științific al lucrării “The link between hypothyroidism, inflamatory markers and osteoporosis “ în cadrul conferinței a “12th Edition of the ASKLEPIOS Congress for medical students and young physicians“ în perioada 18-21 aprilie 2019, Sibiu, publicată în cartea de rezumate ISSN 1843-0406, pg.41.
• Coordonator științific al lucrării “A case of Primary biliary cholangitis with Sjogren Syndrome and renal involvement“ în Medicalis, 9-12 mai, 2019, Cluj, carte de rezumate pg.56.
• Co-autor al lucrării cu titlul “Pseudogout in an outpatient setting“ în Medicalis, 9-12 mai, 2019, Cluj, carte de rezumate pg.116.
COORDONATOR ȘTIINȚIFIC LUCRĂRI DE LICENȚĂ

2023
“Aterosclerosis risk factors in patioents with rheumatoid arthrits“, Facultatea de Medicină linia de predare în limba engleză, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.
2020
“Tendinopathies of the hand“, Facultatea de Medicină linia de predare în limba engleză, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.

“Sindroame paraneoplazice reumatologice“, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.

2019
“Prevalența manifestărilor reumatice și autoimune non-organice la pacienții cu tiroidita autoimună“, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.
“Variațiile densității mineral osoase -studiu obsevațional retrospectiv, de cohortă. al factorilor de risc pentru osteoporoză“ Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.

“The relationship between aortic arch calcification detected by chest X Ray, and chronic kidney disease in patients with hypertension“ Facultatea de Medicină linia de predare în limba engleză, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie “George Emil Palade“ din Târgu Mureş.

PREZENTĂRI
• Prezentator în cadrul Simpozionului “Actualități în hipertensiunea pulmonară cronică trombembolică-cazuri clinice comentate“, 12 decembrie 2019, Tărgu Mureș.

• Lector în cadrul Conferinței “Medicina de Familie-Prima linie în asistența medicală“, cu prezentarea “Update în Reumatologie“, 10-12 octombrie 2019, Brăila.

• Prezentator în cadul Simpozionului “Cardiologie partea II-Patologia reumatologică, update“, 17 aprilie 2019, Bistrița Năsăud.

• Susținut prezentarea de caz cu titlul “Managementul de succes al unei sarcini la o femeie cu poliartrită reumatoidă seropozitivă, purtătoare de virus hepatitic B inactiv, și crioglobulinemie mixtă“, în cadrul celul de-al 7-lea Simpozion Național-Interferențe în Reumatologie- Obsterică și Ginecologie, Cluj Napoca, 20-21 martie 2015.

CONCURSURI
• Obținut primul loc pentru cel mai bun articol indexat ISI în cadrul concursului organizat cu ocazia celei de-a 11-a Ediție a Conferinței Doctoranzilor și Tinerilor Doctori, Decembrie 11, 2018, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.

• Obținut bursă ERASMUS pentru sudenții doctoranzi în cadrul anului universitar 2016-2017, cu mobilitate pe o perioadă de două luni (07 februarie-06 aprilie 2017) la Universitatea “Aldo Moro“ din Bari, Italia, sub îndrumarea Profesorului Dr. Federico Perosa.

• Obținut bursă ERASMUS pentru sudenții doctoranzi în cadrul anului universitar 2015-2016, cu mobilitate pe o perioadă de două luni (15 mai- 15 iulie 2016) la Universitatea “Aldo Moro“ din Bari, Italia, sub îndrumarea Profesorului Dr. Federico Perosa.

• Obținut un loc în cadrul primei ediții a ”Școlii de vară a tinerilor reumatologi”, Poiana Brașov, 12-18 iulie 2015.

Category
Recuperare

Birou Informații Specialități Medicale:

Birou Informații Laborator:

Birou Informații Imagistica:

Birou Informații Specialitati Chirurgicale:

© 2024. Toate drepturile rezervate. Developed by INFO SMART PC