Info pacienti

Drepturile și obligațiile pacienților internați


Drepturile și obligațiile pacienților internați

Acte necesare formalităților de internare:

1.   Biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist din ambulator

2.   Buletin sau carte de identitate

3.   Card național de asigurări sociale de sănătate/adeverința de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință/ adeverință înlocuitoare de card pentru cei cărora li se va emite card national duplicat, emise de Casa de Asigurări de Sănătate.

Programări pentru internare;

Mail:receptie@nova-vita.ro

Telefon : 0265/260460; 0265/260462

              0365/882244, 882255, 882266, 882277

Drepturile pacientului:

1.   Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.

2.   Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale.

3.   Pacienții  au  dreptul  de  a  cunoaște  identitatea,  statutul  profesional  și calificarea  celor  care  asigură serviciul de sănătate.

4.   Dreptul  de  a  fi  informați  în  legătură  cu  starea  sănătății  lor,  cu procedurile  terapeutice  propuse,  cu diagnosticul și prognoza afecțiunii.

5.   Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește  limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.

6.   Dreptul  de  a  fi  informat  și  de  a  lua  o  decizie  referitoare  la  efectuarea unor  activități  de  cercetare /învățământ care implică persoana sa.

7.   După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l accepte sau să-l refuze.

8.  Când  pacienții  sunt  incapabili  să-și  exprime  voința  și  este  necesară intervenția  medicală  de  urgență consițământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consițământului.

9.   În  cazul  pacienților  fără  discernământ  consițământul  este  exprimat  în scris  de  aparținătorul  sau  reprezentantul legal.

10. Pacienții  au  dreptul  de  a  fi  informați  asupra  facilităților  de  care  dispune spitalul  pentru  asistență personală, siguranța și confortul său.

11. Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa.

12. Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său.

13. Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase.

14. Dreptul la continuitatea îngrijirilor. 

15. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.

16. Dreptul la ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile,convingerile si intimitatea pacientului.

Obligațiile pacientului:

1.   Odată internat, sunteți obligat să purtați pe  durata internării ținuta  regulamentară  de  spital.

2.   Spitalul dispune de condiții pentru păstrarea unei igiene corporale-vă rugăm, folosiți-vă de această oportunitate!

3.   Să nu părăsească unitatea sanitară fără acordul medicului.

4.  Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului. În interesul sănătății  dvs. faceți un mic efort de voință și lăsați-vă de fumat!

5.   Să respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului.

6.  Vă rugăm să  respectați unitatea sanitară  și  să aveți  o atitudine civilizată  față de personalul  medical  și de  îngrijire,  precum  și față  de ceilalți pacienți.

7.  Să respecte programul de liniște între orele 2200 – 0630 și să păstreze curățenia în incinta spitalului.

8.  Nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului.

9.  Să respecte toate acțiunile privind igiena și curățenia care se desfășoară în spital, inclusiv în saloane (activitatea infirmierelor începe la ora 630).

Să permită aerisirea saloanelor de cel puțin 2 ori pe zi, și ori de câte ori este nevoie.

10. Să respecte programul de servire a mesei.

11. Să păstreze alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masă sau noptieră).  

12. Să  evite convorbirile  telefonice  după  orele  2200,  acestea  putând  fi efectuate numai în cazuri de strictă necesitate.

13. Să vizioneze programele TV fără a deranja ceilalți pacienți.

14.Să achite contravaloarea serviciilor deosebite de cazare și masa conform tarifelor afisate.

15.  Să respecte programul de vizită : zilnic 1000-1230; 1500-2000.

16. Să  folosească  toate facilitățile  din unitatea sanitară  cu  responsabilitate și atenție,  în  caz  contrar, aceștia putând suporta contravaloarea eventualelor defectiuni.


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Birou Informații Specialități Medicale:

Birou Informații Laborator:

Birou Informații Imagistica:

Birou Informații Specialitati Chirurgicale: