Servicii

ATI


ATI

DEPARTAMENTUL ATI NOVA VITA (Anestezie si Terapie Intensiva) asigura toate serviciile necesare unei asistențe de anestezie competente, incluzând, dar nelimitându-se la:

  • consultul preanestezic detaliat, cu obținerea și semnarea consimțământului informat pentru tipurile de anestezie indicate fiecărui caz în parte;
  • anestezii în domeniile chirurgicale pentru care se asigură asistența de specialitate, după cum urmează: anestezii locale, de conducere-loco-regionale, generale, analgo-sedarea, îngrijiri anestezice monitorizate;
  • analgezii la naștere prin tehnica analgeziei epidurale continue;
  • terapia durerii acute și cronice;

Anesteziile vor fi asigurate în funcție de caz, individualizate, inclusiv în regim day-case după necesități și conform indicațiilor Societății Naționale de Anestezie și Terapie Intensivă. Din aceste considerente, monitorizarea pre, intra și postoperatorie se conformează Normelor Europene de Specialitate, așa cum au fost ele emise și adoptate de Societatea Europeană de Anestezie, ESA – European Society of Anaesthesiology.

Consultul preanestezic are obiective specifice:

  • Stabilirea relatiei medic-pacient pe baza respectului reciproc și al confidențialității medic-pacient, cu respectarea drepturilor pacientului, dar și a obligațiilor sale în interesul sănătății proprii. Climatul comunicării va fi dominat de empatie și corectitudine în furnizarea informațiilor;
  • Cunoașterea antecedentelor personale și heredo-colaterale ale pacientului, date care sunt necesare și utile în stabilirea strategiei anestezice;
  • Examenul clinic complet, specific anesteziei – in cadrul acestui examen, medicul va evalua starea fizică a pacientului, stabilind riscurile aferente actului medico-chirurgical;
  • Medicul anestezist va analiza investigațiile paraclinice existente și va solicita  analize suplimentare după obținerea anamnezei – istoricul bolii și al suferințelor anterioare și/sau concomitente – și orientat de examenul fizic dacă va considera că acest lucru este necesar creșterii siguranței actului anestezico-chirurgical;
  • Explicarea tehnicilor anestezice cu riscurile, incidentele, accidentele și complicațiile lor, dimensionând corect incidența acestora în peisajul medical autohton și în condițiile dotărilor existente. Medicul anestezist va informa pacientul asupra indicațiilor anestezice: tipul anesteziei și momentul efectuării sale, dar și asupra pregătirilor care vor fi necesare. El nu va impune un anumit tip de anestezie, dar va informa profesional pacientul asupra opțiunii celei mai bune în cazul său pentru minimizarea riscurilor. Este în interesul pacientului să accepte propunerea medicului specialist;
  • După consumarea etapelor anterioare, medicul va solicita pacientului și va consemna în dosarul acestuia acordul său asupra actului anestezic propus. Pentru inițierea, realizarea și finalizarea anesteziei este necesar consimțământul scris al pacientului. Această procedură, desfășurată în maniera descrisă mai sus, se definește drept consimtamant informat.

Anestezia

Buna desfășurare a interventiei chirurgicale necesită o anestezie de bună calitate, adică în condiții de stabilitate hemodinamică și cu asigurarea analgeziei. In functie de actul medical ce urmează a se desfășura, pacienților li se vor propune  tehnicile anestezice corespunzatoare. Pentru anestezia generală, este necesară și hipnoza, adică somnul anestezic, lipsit de vise și de conștientizare. Evenimentele desfășurate în timpul anesteziei generale nu pot fi conștientizate. Înainte de terminarea anesteziei, aceasta este reversată, pacientul trezindu-se după terminarea intervenției chirurgicale, fără durere. Tratamentul durerii este profilactic, ceea ce înseamnă că se previne apariția durerii. Totuși, având în vedere variabilitatea individuală a pragului dureros, necesarul analgezic va fi dozat postoperator conform caracteristicilor pacientului.

Analgezia la naștere                                                                          

Analgezia peridurală la naștere este actualmente frecvent utilizată pentru calmarea durerii, asigurând o naștere în condiții de confort.

Gravida va avea o discuție în prealabil cu medicul anestezist (de preferat în trimestrul al III-lea de sarcină), în care va fi informată asupra avantajelor și dezavantajelor anesteziei regionale (peridurală și spinală), neomițând riscurile materne și fetale. Viitoarele mame vor fi informate detaliat asupra pregătirilor necesare, a procedurilor anestezice, dar și asupra situațiilor în care se impune convertirea unei analgezii la naștere în anestezie peridurală sau generală pentru intervenția cezariană sau altă manevră obstetricală impusă de evoluția travaliului. Se va urmări întotdeauna interesul mamei și al fătului, orice act medical fiind subsecvent respectării acestora.


Birou Informații Specialități Medicale:

Birou Informații Laborator:

Birou Informații Imagistica:

Birou Informații Specialitati Chirurgicale:

© 2024. Toate drepturile rezervate. Developed by INFO SMART PC